• aboutimg

Хэйп нь эцэг эх бүрт хүүхдүүдтэйгээ харилцаж сурахад нь туслах зорилгоор байгуулагдсан. Илүү олон хүүхдүүдэд авьяас чадвараа хадгалж, эрүүл амьдралаар амьдрахад нь туслахын тулд өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд Хэйпийн тоглоомын гайхалтай бүтээл, гэр бүлийн (мэргэн ухааны тоглоом) шийдлүүд олон мянган гэр бүлд эцэг эхийн гайхамшгийг авчирдаг.